www,sgf.m.se/landskrona  landskronaforsk@gmail.com Senast uppdaterad 2011-01-07 webmaster Made with Xara Efterlysning   <tillbaka Från Göran Håkansson Den 4 augusti 1718 avgav Hans Jochomsson sin borgared som grovsmed i Landskrona (Källa: Landskrona DIVa:1, pag. 24). Andra gången jag träffar på honom i Landskrona är den 27 januari 1721 då han var dopvittne vid skräddaren Olof Utterströms barndop i Landskrona (Källa: Landskrona C:1 pag. 320). Den 1 mars 1721 är han även dopvittne vid Mäster Petter Fältbovnarnesbarndop i Landskrona (Källa: Landskrona C:1 pag. 322). Under perioden 1722 - 1735 döps i Landskrona 6 barn med Hans Jochomsson som barnfader. Han dör 4 mars 1739 i Landskrona (Källa: Landskrona C:2 pag 147). Jag efterlyser närmare upplysningar om när och var han är född samt hans föräldrar. Även upplysningar om namnet på hans hustru, vigseldatum samt hennes dödsdatum och dödsort efterlyses.   Hans Jochomsson är förmodad fader till min ana, smedmästaren Jockum Cronhammar, född beräknat 1719 i Landskrona ochvigd 1745-12-22 i Landskrona (Källa: Landskrona C:2 pag 13). Med vänliga hälsningar Göran Håkansson