Lomma – Burlöv Släkt- & Folklivsforskare

Föreningen för dig som bor eller har dina rötter i Lomma och Burlöv

Kalender   Kurser   CD-förteckning   Utflykter   Länkar   Anmälningsblanketter   Diverse information och inkl. från SGF 

Lomma – Burlöv Släkt- & Folklivsforskare är en ideell förening, bildad den 3 september 1987 på Kronetorps mölla i Burlöv. Föreningens ändamål är att främja intresset för släkt- och folklivsforskning. Föreningen skall genom anordnande av medlemsmöten, föredrag, studiebesök mm, stimulera och underlätta medlemmarnas forskningsarbete, samt att intressera nybörjare och ungdomar för släkt- och folklivsforskning. Föreningen är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund och Skånes genealogiska förbund - SGF. Verksamhetsområdet inriktar sig i första hand på Lomma och Burlöv kommuner.

Medlemsantalet var under år 2013 193 personer. Allmänna möten arrangeras och är förlagda till Folkets Hus på Strandvägen i Lomma.

Jourkvällar och joureftermiddagar anordnas 5 – 10 gånger årligen även dessa på Folkets Hus i Lomma. Vid dessa tillfällen ställer styrelsemedlemmar upp med individuell information och hjälp för att lösa forskningsproblem. Även några besök på Malmö Stadsarkiv eller Arkivcentrum Syd i Lund, samt något intressant föredrag, brukar arrangeras både under våren och hösten. Föreningen utger två gånger per år medlemstidningen AnSkriften, som ingår i medlemsavgiften. Gamla nummer går att köpa till ett pris av 20 kronor. Föreningens medlemsavgift är för enskild medlem 140 kronor/år, för familjemedlem 60 kronor/år och för ungdomsmedlem under 25 år 30 kronor/år.

Välkommen som medlem och med Dina eventuella släktforskarproblem och frågor.

Adress: LBSF, c/o Cay Mathiasson, Karstorpsvägen 28, 234 42 LOMMA

e-post: lbsf@sgf.m.se

Postgiro: 54 60 52–2


Styrelsen

OrdförandeCay MathiassonKarstorpsvägen 28234 42 LOMMATel. 040-41 16 77
Vice ordförandeGöran Olsson Svalvägen 59 237 36 BJÄRRED Tel. 046-29 28 74
KassörArne AnderssonStävgatan 22 234 42 LOMMA Tel. 040-53 47 05
SekreterareTommy Persson Kråkbärsgatan 6 234 43 LOMMA Tel. 040-41 05 17
LedamotUlla Mårtensson Vinstorpsvägen 10 234 31 LOMMA Tel. 040-41 02 52
LedamotKarin Nilsson Ekgatan 8 234 41 LOMMA Tel. 040-41 07 86
LedamotIngemar Samuelsson Rådmansvägen 16 237 31 BJÄRRED Tel. 046-29 26 33
ErsättareBirgitta Andersson Furugatan 14 234 41 LOMMA Tel. 040-41 37 67
ErsättareBritt Jarebrant Blåbärsgatan 32 234 43 LOMMA Tel. 040-41 19 21Webbsidan senast uppdaterad 2014-04-12

Tillbaka till startsidan