MELLANSKÅNES SLÄKT- OCH HEMBYGDSFORSKARFÖRENING


c/o Ann-Mari Persson, Lyckhöjdsg. 3 C, 242 34 Hörby. 0415-13398. Organisationsnr: 846003-7149 epost:yvonne@akesson.pp.se
Avgift 2009: 120 kr. Familjemedlem: 40 kr. Postgiro: 54 17 32 - 4 Medlemsblad: Mellanskåningen. 2 nr/år. Ordf: Ann-Marie Persson